Video: Bewust communiceren in de dagelijkse praktijk @priscillasblog🧡✌️🌊⛩…

Hoe het onpersoonlijke leven zich via onze persoonlijke levens in de vorm van de dagelijkse menselijke interacties laat zien, horen, voelen, ruiken en smaken😉; dat en meer in het filmpje van vandaag  @priscillasblog . Carpe diem en tot de volgende keer 🧡✌️🌊⛩…

Video: Uitgezoomd leven voor de dagelijkse balans @priscillasblog:)…

Iedere dag even tijd maken om te ‘zijn’ en dan daarna weer ‘doen’. Als ik dat kan, dan kan jij dat zeker😉. Carpe diem en tot de volgende keer  @priscillasblog  🧡✌️🌊⛩…

Video: De charme van het leven is constante verandering @priscillasblog :)…

Het leven verandert constant en levensvormen worden geboren en gaan weer dood. Toch probeert de mens zich in de tussentijd vast te klampen aan tijdelijke rollen, illusies en identificaties, met alle gevolgen van dien… Dat en meer in het filmpje van vandaag  @priscillasblog . Carpe diem en tot de volgende keer :)…

Video: Een nieuwe ronde met nieuwe kansen, voor de mens @priscillasblog; een mooi moment voor uitgezoomd leven 🧡✌️🌊⛩…

Een nieuw jaar is begonnen voor de mens, en tegelijkertijd ‘just another day’ voor al wat is. Dat en meer in het filmpje van vandaag  @priscillasblog  . Carpe diem en tot de volgende keer 🧡✌️🌊⛩…

Video: Over het einde kan men slechts zwijgen @priscillasblog:)…

Ik wens je een fijne inkeer tot Jezelf, carpe diem en tot de volgende keer  @priscillasblog  🧡✌️🌊⛩…

Video: Jezelf ontfilteren voor meer helderheid @Priscilla’s blog:)…

Over de mentale labels die je onbewust bij je draagt, en meer in het filmpje van vandaag @Priscilla’s blog. Carpe diem en tot de volgende keer 😉🌊✌️⛩…

Video: Pluk de dag of plukt de dag jou (kaal)? @Priscilla’s blog :)…

Leef je iedere dag volop, of word je dagelijks geleefd? Dat en meer in het filmpje van vandaag @Priscilla’s blog. Carpe diem en tot de volgende keer😉✌️⛩🌊…

Artikel: De gecreëerde gevangenis van de mens

De menselijke interpretatie van gebeurtenissen schept werelden van illusies die in stand worden gehouden door de maatschappij. De deur van de mentale gevangenis staat echter altijd op een kier, maar dan moet je dat wel weten natuurlijk…

En dan realiseer je je( tot op het bot en verder) dat succes en tegenslag dezelfde kant van de medaille zijn, maar dat de menselijke interpretatie van de gebeurtenis alleen verschilt.

De geconditioneerde beleving van een gedachte
Nadat ik een telefoontje kreeg als antwoord op een vraag waarvan ik had verwacht dat deze anders zou zijn, merkte ik bij mezelf op dat er eerst een verwerking plaats vond en niet lang daarna een terugkeer naar de neutrale basis. Ik nam een douche en meteen daarna stroomde er weer letterlijk nieuwe levensenergie door mij als persoonsvorm. Door zelfonderzoek heb ik mezelf aangeleerd om wat langer stil te staan bij de verwerking van emoties en gevoelens, zodat deze echt doorleefd kunnen worden om daarna weer te kunnen ‘oplossen’ in de zee van oneindigheid. En als je dus echt even stil staat bij een e-motie en een gevoel, dan voel je ook echt dat het een beweging van energie is waarbij het ego probeert zich vast te klampen, zodat het zichzelf een rol kan geven van winnaar of verliezer, of van dader of van slachtoffer.

Innerlijke gevangenis
De mentale wereld van de mens kan je het idee geven dat dit het volledige ‘leven’ omvat, omdat we geprogrammeerd zijn om dit (eigenlijk zeer klein gedeelte van wie we zijn) heel belangrijk en serieus te nemen, en tegelijkertijd is dat nu juist ook ‘de gevangenis’ waar vele mensen onbewust in zitten; weliswaar met de deur open, maar ja, dan moet je wel weten ‘dat je in een gevangenis met open deur zit’.

Uiterlijke gevangenis
Het verschil met mensen die in een daadwerkelijke, zichtbare gevangenis zitten is dat zij weten dat ze ‘letterlijk’ opgesloten zitten. In die cel ontstaat overigens wel de mogelijkheid om te ontsnappen aan de mentale gevangenis, want de structuur van het menselijke leven in ‘de maatschappij’ is weggevallen en heeft plaats gemaakt voor een strikte, maar meer eenvoudige structuur waardoor er meer ruimte is om te reflecteren, als je er voor openstaat ten minste. Dit is natuurlijk wel de wereld van dualiteit, dus het kan twee kanten opgaan; of nog meer identificatie met bepaalde gedachtestructuren of de mogelijkheid om de gedachten te doorzien en daarme mentale vrijheid ervaren. En dan maakt het eigenlijk niet meer uit waar je je als mens qua fysieke ruimte bevindt.

Hoe ‘vrij’ ben jij?
Bij deze nodig ik je uit tot zelfonderzoek om na te gaan hoe ‘vrij’ of hoe ‘gevangen’ jij je voelt in ‘jouw wereld’. De uitgezoomde realiteit is voor iedereen hetzelfde, maar de ingezoomde realiteit maakt ‘een wereld’ van verschil.

Carpe diem en tot de volgende keer…

Video: Wherever you go, there you are…

Over uitzoomen, uitzoomen en nog eens uitzoomen… Als ergens niet de aandacht op wordt gevestigd, betekent het niet dat er op die plek niets gebeurt. Het is maar net waar de ‘menselijke camera’ op inzoomt. Pluk de dag en tot de volgende keer.

Video: Het organisch levensproces van een vrouwelijk mensje…

Over van buiten naar binnen leven en later andersom, een identiteitscrisis, menselijke volwassenheid en zelf-onderzoek. Dit filmpje eindigt een beetje abrupt, want ik werd gestoord en stopte daarom met filmen. Maar ach, ook dat is leven :). Pluk de dag en tot de volgende keer.